Showing all 9 results

Bạt sọc 3 màu

Bạt sọc 3 màu thường được sử dụng cho phơi nông sản (café, lúa, mì, bắp…)

Sử dụng cho xây dựng (che chắn công trình, lót đổ bê tông, che thép…).

Sử dụng làm lều trại du lịch, che hàng hóa, chịu mưa nắng.

Bạt sọc 3 màu có các khổ bạt như:

  • 1.8m x 100m;
  • 2m x 100m;
  • 2.4m x 100m;
  • 3m x 50m;
  • 4m x 50m;
  • 6m x 50m;

Các khổ lớn hơn được gia công may nối lại.

Các khổ nhỏ hơn được cắt may biên 4 cạnh chắn chắn.

May gia công thành phẩm theo yêu cầu. Định lượng bạt # 80g/m2.