Bạt đen 2 mặt

Cấu tạo bạt gồm 3 lớp: lớp vải dệt ở giữa và 2 lớp tráng nhựa ở 2 bên, màu đen. Sản phẩm có độ bền cao, dày, dẻo dai, có khả năng chống xuyên thủng tốt.