Bạt xanh rêu xanh lá

Bạt xanh rêu xanh lá (bạt xanh bộ đội) – Dòng bạt nhựa bán chạy ở Đạt Phát Nguyên trong nhiều năm liền