Bạt trắng xám

    Cấu tạo bạt trắng xám gồm hai lớp tráng nhựa 2 bên có màu xám và trắng, một lớp vải dệt ở giữa.

    Có các khổ thông dụng là 4m x 50m, 6m x 50m, 8m x 50m

    Các khổ lớn hơn được gia công may nối lại. Các khổ nhỏ hơn được cắt may biên 4 cạnh chắn chắn.