Showing all 2 results

Bạt che sà lan cũng tương tự như bạt che tàu thuyền, bạt che xe tải. Được sử dụng bạt cao cấp có độ dày từ 0.4mm – 0.64mm. Gia công ép lại thành phẩm theo yêu cầu.