Bạt tái sinh

Dùng cho đổ bê tông lót các công trình xây dựng. Sử dụng trong nông nghiệp như trồng dưa, trồng rau… Có các khổ 0.7m, 0.8m, 1m đôi Có màu xanh và đen. Khoảng 10-14m2/kg, 30kg/cuộn.

Xem tất cả 2 kết quả