Bạt che xà lan

Bạt che sà lan cũng tương tự như bạt che tàu thuyền, bạt che xe tải. Được sử dụng bạt cao cấp có độ dày từ 0.4mm – 0.64mm. Gia công ép lại thành phẩm theo yêu cầu.

Xem tất cả 2 kết quả